Thẻ: Marketing

De Influencer là gì_ Sức ảnh hưởng của De Influencer đối với Marketing (1)
Micro Influencer - Người ảnh hưởng nhỏ mà không hề nhỏ
Đầu tư cho KOL hay KOC để chiến lược Marketing đạt hiệu quả cao nhất