Thẻ: micro influencer

Micro Influencer - Sức ảnh hưởng nhỏ, nhưng không hề là nhỏ
Làm việc với Micro Influencer_ Theo dõi nhỏ, Tác động lớn (1)
Micro Influencer - Người ảnh hưởng nhỏ mà không hề nhỏ