TikTok Booking: Khi nào dùng KOL và khi nào nên dùng KOC cho chiến dịch marketing của brand?

Khi nào dùng KOL, khi nào nên dùng KOC cho chiến dịch marketing của brand
KOL, KOC 0

Bình luận

Your email address will not be published.

Bạn có thể sử dụng các thẻ html sau: <a href=""> <abbr> <acronym> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>