Thẻ: ngôn ngữ viết tắt

Kí hiệu W trên TikTok Trung Quốc là gì?