TikTok Shop “vượt mặt” Lazada, trở thành sàn TMĐT lớn thứ 2 tại Việt Nam, chỉ sau Shopee

TikTokShop - Lazada
Cập nhật các sự kiện trên TikTok 0

Bình luận

Your email address will not be published.

Bạn có thể sử dụng các thẻ html sau: <a href=""> <abbr> <acronym> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>