ByteDance thất bại với “TikTok thứ hai”: Mất 50% người dùng và đối mặt nguy cơ trở thành ‘vết xe đổ’ của Pinterest

Lemon8 - Tại sao ByteDance lại thất bại với TikTok thứ hai
Cập nhật các sự kiện trên TikTok 0

Bình luận

Your email address will not be published.

Bạn có thể sử dụng các thẻ html sau: <a href=""> <abbr> <acronym> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>