Cách tạo Deeplink đến TikTok dễ dàng nhất

Trên hai nền tảng điện thoại thông minh là IOS và Android đều hỗ trợ Deeplink trên video TikTok Ads sẽ xảy ra hai trường hợp: Khi đã cài đặt app thương mại điện tử: người dùng sẽ được Deeplink dẫn thẳng tới trang bán sản phẩm đó trên sàn thương mại điện tử. Khi chưa cài đặt app thương mại điện tử: người dùng sẽ được Deeplink dẫn đến App Store (IOS) hoặc CH Play (Android) để tải ứng dụng, sau khi đã tải sẽ dẫn đến trang bán sản phẩm trên sàn thương mại điện tử.
TikTok Ads, TikTok Marketing 0

Bình luận

Your email address will not be published.

Bạn có thể sử dụng các thẻ html sau: <a href=""> <abbr> <acronym> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>