mình nạp 170 và chạy trong 1 ngày với ngân sách 100k, nhưng lại để không thanh toán thành công là sạo?